EVOLUCE MYSLI

"Snadno promineme dítěti, které se bojí tmy. Skutečnou životní tragédii však je, když se dospělý bojí světla " Platon

Zajímalo by mě, jestli se všichni máme učit to samé. Musí každý z nás absolvovat ve škole růstu stejné předměty a naučit se stejné lekce?

Domnívám se, že každému člověku je přidělen svůj vlastní studijní životní plán.

...možná se máme naučit hlavně to, jak se oprostit od své mysli a žít více srdcem - žít v přítomném okamžiku a cítit, místo abychom stále přemýšleli. Celý život je jen taková projekce. Jako obrovská promítačka promítáme do našeho vnějšího světa to, kým jsme ve svém vnitřním světě. Sklízíme to, co promítáme.