POMOC NADANÝM DĚTEM

Mimořádné děti stojí na druhém pomyslném konci Gausovy křivky, často jsou považovány za hyperaktivní děti, nepřízpůsobivé...zlobivé, ale příčina je jiná. Jsou výjimečné, ale nikdo jim nevěnuje pozornost. Proč? Protože mnoho vědí a jsou "divné" a pro ostatní jsou zvláštní, dokonce jsou na obtíž.